Skip to Content

Katsushika Hokusai

Showing 1 of 1


Print this page

Thumbnail for missing image of Katsushika Hokusai


Katsushika Hokusai
19th-20th century Ukiyo-e Painter
Japanese, (1831–1889) Tamekazu, Tokitaro, Tetsuzo, Fudenkyo, Gakyojin, Gakyo Rojin, Gumbatei, Goyobutsu, Hishikawa, Sori, Iichi, Kako, Katsukawa Shunro, Kintaisha, Kuku, Manji, Manjio, Manji Rojin, Raishin, Raito, Ryosen, Shimpaku Sanjin, Shinsai, Shunro, Sori, Soshunro, Taito, Tatsumasa, and others. . .Artist Objects

Rice Field 1965.94.12

Shono 1957.200


Your current search criteria is: Artist is "Katsushika Hokusai".